QWELL - collagen welldrink | LEGAL / TOS
15474
page,page-id-15474,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,yokoto-theme-ver-6.6,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

LEGAL / TOS

Условия за ползване

 

Благодарим Ви, че посетихте интернет страницата на Welldrinks Ltd. Моля, прочетете внимателно изложените по-долу условия за нейното ползване. С прочитa на тези правила, Вие автоматично се съгласявате, че сте информирани относно ползването на уебсайта на Welldrinks Ltd.
Настоящата интернет страница е абсолютна собственост на Welldrinks Ltd. Нейната цел е да даде възможност за контакт с Welldrinks Ltd. и да предостави информация единствено за лична и нетърговска употреба.

 

 

Търговски марки и авторско право

 

Всички изобразени на този уебсайт търговски марки, отличителни знаци, лога, дизайни и други характерни символи, са обект на интелектуална собственост на Welldrinks Ltd. или са използвани с получено и налично разрешение от техния собственик. Всяко тяхно използване или възпроизвеждане, независимо от причината, е недопустимо и изрично забранено – съответно то ще бъде третирано като нарушение според действащото законодателство с всички произтичащи от това правни последици.

Не е разрешено да се променя, копира, разпространява, предава, показва, възпроизвежда, публикува, лицензира, прехвърля или продава информация или софтуер от този сайт, с цел използване или включване в публични изяви, организирани или излъчвани безплатно или срещу заплащане. Част от материалите, съдържащи се в този сайт, могат да бъдат изтеглени или отпечатани само за лична употреба и информация, при спазване на обявените авторски права.

 

 

Актуалност, точност и пълнота на информацията

 

Въпреки вложените усилия и отделените средства за актуализирането и поддържането на изложената информация в настоящия сайт, Welldrinks Ltd. не гарантира пълнотата, точността, валидността и актуалността на цялата налична информация в интернет страницата. Потребителят се съгласява, че поема на своя отговорност рисковете, възникнали вследствие на неактуалността на материалите, съдържащи се на този сайт.
Отговорност

Welldrinks Ltd. не носи отговорност за преки, косвени или произтичащи вреди, разходи, неизвлечени ползи или понесени загуби от потребителите на този сайт като резултат от осъществен достъп до уебсайта, или невъзможност за достъп до него, включително вреди от вируси или прикачен зловреден софтуер.
Използването на този уебсайт е базирано на собствен избор, приет риск и отговорност от страна на потребителя.

Всички материали, използвани на този сайт, могат да бъдат променяни без предварително уведомление.

В рамките на действащото законодателство, потребителят изрично се отказва от всякакви претенции срещу Welldrinks Ltd. и неговите партньори, евентуално произтекли при използването или достъпа до този сайт.

 

 

Връзки към други сайтове

 

Когато този сайт осигурява достъп до други сайтове, Welldrinks Ltd. не носи отговорност относно съдържанието, точността или функционирането на тези уебсайтове. Welldrinks Ltd. по никакъв начин не гарантира за съдържанието или информацията, налични на интернет страници на трети страни, достигнати чрез настоящия сайт.

 

 

Публикуване на материали на уебсайта

 

Welldrinks Ltd. предупреждава, че всяко действие, което може да се определи като неуместно в съответствие с общоприетите морални норми и/или като незаконно по силата на действащите законови разпоредби, включително, но без да се ограничава само до качване, разпространение или публикуване на клеветнически, обидни, дискриминиращи, заплашителни, осквернителни материали или такива с незаконно съдържание в този сайт и които биха могли да нарушат неприкосновеността на личния живот, законните права на физически лица или да повлияят на нашия фирмен имидж, представляват нарушение на действащото законодателство, за което ще бъде понесена установената от закона отговорност. Welldrinks Ltd. категорично забранява качването на файлове на тази интернет страница, които съдържат вируси и могат да навредят на Welldrinks Ltd. или на трети лица.

 

 

Поверителност на личните данни

 

Welldrinks Ltd. гарантира, че няма да допусне разкриването на никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт, без предварително разрешение, с изключение на случаите на образувана законова процедура или в случаите на пряко или косвено нарушаване на правата на Welldrinks Ltd.

Всеки потребител може да посещава и преглежда нашия сайт, без да е необходимо да разкрива самоличността си или да предоставя данни, определящи личността му. Въпреки това, ако потребителят доброволно и съзнателно ни предостави свои лични данни с искане за контакт, ние ще използваме тази информация единствено и само за целите на отговора на отправеното искане или запитване на потребителя, при стриктното гарантиране на пълната неприкосновеност на личните му данни, без да допуснем предоставянето им или достъпа на трети страни до тях.

 

 

Условия за ползване

 

Благодарим Ви, че посетихте интернет страницата на Welldrinks Ltd. Моля, прочетете внимателно изложените по-долу условия за нейното ползване. С прочитa на тези правила, Вие автоматично се съгласявате, че сте информирани относно ползването на уебсайта на Welldrinks Ltd.
Настоящата интернет страница е абсолютна собственост на Welldrinks Ltd. Нейната цел е да даде възможност за контакт с Welldrinks Ltd. и да предостави информация единствено за лична и нетърговска употреба.

 

 

Търговски марки и авторско право

 
Всички изобразени на този уебсайт търговски марки, отличителни знаци, лога, дизайни и други характерни символи, са обект на интелектуална собственост на Welldrinks Ltd. или са използвани с получено и налично разрешение от техния собственик. Всяко тяхно използване или възпроизвеждане, независимо от причината, е недопустимо и изрично забранено – съответно то ще бъде третирано като нарушение според действащото законодателство с всички произтичащи от това правни последици.

Не е разрешено да се променя, копира, разпространява, предава, показва, възпроизвежда, публикува, лицензира, прехвърля или продава информация или софтуер от този сайт, с цел използване или включване в публични изяви, организирани или излъчвани безплатно или срещу заплащане. Част от материалите, съдържащи се в този сайт, могат да бъдат изтеглени или отпечатани само за лична употреба и информация, при спазване на обявените авторски права.

 

 

Актуалност, точност и пълнота на информацията

 

Въпреки вложените усилия и отделените средства за актуализирането и поддържането на изложената информация в настоящия сайт, Welldrinks Ltd. не гарантира пълнотата, точността, валидността и актуалността на цялата налична информация в интернет страницата. Потребителят се съгласява, че поема на своя отговорност рисковете, възникнали вследствие на неактуалността на материалите, съдържащи се на този сайт.

 

 

Отговорност

 

Welldrinks Ltd. не носи отговорност за преки, косвени или произтичащи вреди, разходи, неизвлечени ползи или понесени загуби от потребителите на този сайт като резултат от осъществен достъп до уебсайта, или невъзможност за достъп до него, включително вреди от вируси или прикачен зловреден софтуер.
Използването на този уебсайт е базирано на собствен избор, приет риск и отговорност от страна на потребителя.

Всички материали, използвани на този сайт, могат да бъдат променяни без предварително уведомление.

В рамките на действащото законодателство, потребителят изрично се отказва от всякакви претенции срещу Welldrinks Ltd. и неговите партньори, евентуално произтекли при използването или достъпа до този сайт.

 

 

Връзки към други сайтове

 

Когато този сайт осигурява достъп до други сайтове, Welldrinks Ltd. не носи отговорност относно съдържанието, точността или функционирането на тези уебсайтове. Welldrinks Ltd. по никакъв начин не гарантира за съдържанието или информацията, налични на интернет страници на трети страни, достигнати чрез настоящия сайт.

 

 

Публикуване на материали на уебсайта

 

Welldrinks Ltd. предупреждава, че всяко действие, което може да се определи като неуместно в съответствие с общоприетите морални норми и/или като незаконно по силата на действащите законови разпоредби, включително, но без да се ограничава само до качване, разпространение или публикуване на клеветнически, обидни, дискриминиращи, заплашителни, осквернителни материали или такива с незаконно съдържание в този сайт и които биха могли да нарушат неприкосновеността на личния живот, законните права на физически лица или да повлияят на нашия фирмен имидж, представляват нарушение на действащото законодателство, за което ще бъде понесена установената от закона отговорност. Welldrinks Ltd. категорично забранява качването на файлове на тази интернет страница, които съдържат вируси и могат да навредят на Welldrinks Ltd. или на трети лица.

 

Поверителност на личните данни

 

Welldrinks Ltd. гарантира, че няма да допусне разкриването на никаква лична информация, предоставена от посетителите на този сайт, без предварително разрешение, с изключение на случаите на образувана законова процедура или в случаите на пряко или косвено нарушаване на правата на Welldrinks Ltd.

Всеки потребител може да посещава и преглежда нашия сайт, без да е необходимо да разкрива самоличността си или да предоставя данни, определящи личността му. Въпреки това, ако потребителят доброволно и съзнателно ни предостави свои лични данни с искане за контакт, ние ще използваме тази информация единствено и само за целите на отговора на отправеното искане или запитване на потребителя, при стриктното гарантиране на пълната неприкосновеност на личните му данни, без да допуснем предоставянето им или достъпа на трети страни до тях.